ΡΩΜΑΪΚΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ

ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Το Ρωμαϊκό κεραμίδι, με εμφανή αναφορά στο παλιό βυζαντινό, έχει καταστεί με διαφορά ο κυρίαρχος τύπος στις Ελληνικές στέγες. Συνταιριάζει το αισθητικό αποτέλεσμα του βυζαντινού κεραμιδιού με μία εξαιρετική ικανότητα αποχέτευσης των όμβριων υδάτων, ενώ είναι σχεδιασμένο για άψογη λειτουργικότητα και ευκολία στην τοποθέτηση.

Ρωμαϊκά Κεραμίδια glavas aluminium pvc systemsΡωμαϊκά Κεραμίδια glavas aluminium pvc systemsΡωμαϊκά Κεραμίδια glavas aluminium pvc systemsΡωμαϊκά Κεραμίδια glavas aluminium pvc systems

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands