ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ

ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Με δυο βαθειές και πλατειές αυλακώσεις, τα κεραμίδια γαλλικού τύπου έχουν άριστη ικανόητα απορροής των ομβρίων νερών, ενώ με τις διατάξεις διασύνδεσης μεταξύ τους, προστατεύουν την στέγη από την εισχώρηση ανεπιθύμητων υγρασιών και έχουν άριστη εφαρμογή στην τοποθέτηση.

.

Γαλλικά Κεραμίδια glavas aluminium pvc systemsΓαλλικά Κεραμίδια glavas aluminium pvc systemsΓαλλικά Κεραμίδια glavas aluminium pvc systems

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands