ΜΟΝΩΤΙΚΑ

ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Διογκωμένη πολυστερίνη

Βασικά πλεονεκτήματα έναντι των άλλων μονωτικών υλικών είναι το κόστος αγοράς , καλή διαπνοή του υλικού και η διατήρηση της θερμικής του αντίστασης κατά το πέρασμα των χρόνω. ασικά μειονεκτήματα είναι η μη αντοχή του στην υγρασία και στις κρούσεις, Μειονεκτήματα τα οποία διορθώνονται αυξάνοντας την πυκνότητα του υλικού.

Γραφιτούχα πολυστερίνη

Βασικά  πλεονεκτήματα  έναντι  των  άλλων  μονωτικών  υλικών  είναι  το  η αντοχή του  στην  υγρασία,  στις  κρούσεις και στη θερμότητα.

Βασικά  μειονεκτήματα  είναι  το  κόστος  αγοράς (περίπου  2πλάσιο από  την  διογκωμένη  πολυστερίνη),  η  κακή διαπνοή  του  υλικού  και  η  μη διατήρηση  της  θερμικής  του  αντίσταση κατά  το  πέρασμα  των  χρόνων.

Άλλα Διαθέσιμα Είδη

  • ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ
  • ΟΡΥΚΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ
  • ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑΣ
  • ΠΕΡΛΟΜΠΕΤΟΝ
Dow Scoreboard glavas aluminium pvc systemsFibran glavas aluminium pvc systemsFibran Geo glavas aluminium pvc systemsDow Styrofoam glavas aluminium pvc systems

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands