ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ

ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Είδη – Περιγραφή

  • Κόντρα πλακέ
  • Λατάκια
  • Τάβλες
  • Μαδέρι

Διαστάσεις

Παράγονται στις παρακάτω διστάσεις:

  • Κόντρα πλακέ: απλά 9-22mm, φιλμ 18-22mm
  • Λατάκια: 75×75 2,5 – 5m
  • Τάβλες: 22-23mm x 10-12-15cm x 3-5m (πλανισμένες και απλάνιστες)
  • Μαδέρι: Μήκος: 4-5m, Πάχος 45-45mm, Φάρδος 250mm
Οικοδομική Ξυλεία glavas aluminium pvc systemsΟικοδομική Ξυλεία glavas aluminium pvc systemsΟικοδομική Ξυλεία – Τάβλες glavas aluminium pvc systemsΟικοδομική Ξυλεία glavas aluminium pvc systems

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands