ΕΤΟΙΜΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ (ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ)

ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Οι έτοιμοι σοβάδες συνδυάζουν τόσο την αναμενόμενα κορυφαία ποιότητα και την ποιοτική σταθερότητα όσο και την οικονομική λύση που ανταποκρίνεται πλήρως στις ιδιαίτερες ανάγκες της κατασκευής.  Aντικαθιστά πλήρως τον ασβέστη και αυξάνει την αντοχή του κονιάματος.

Διαθέσιμα Είδη

  • ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ
  • ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ
  • ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
  • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ
  • ΠΑΤΗΤΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΓΩΝΙΕΣ
  • ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Τσιμεντοειδή Στεγανωτικά glavas aluminium pvc systemsΟικοδομικές Ρητίνες glavas aluminium pvc systemsΠατητή Τσιμεντοκονία glavas aluminium pvc systemsΚόλλες Πλακιδίων glavas aluminium pvc systems

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands