ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ

ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Αδρανή υλικά (άμμος, χαλίκι, γαρμπίλι, σκύρα) είναι λατομικά προϊόντα τα οποία κατά την ανάμιξή τους με συγκολλητικές κονίες, όπως τσιμεντοκονία, ασβεστοκονία, άσφαλτο κ.α., δεν αντιδρούν χημικά μεταξύ τους, αλλά δημιουργούν ένα νέο εύπλαστο και χρήσιμο υλικό.

Τα αδρανή υλικά χρησιμοποιούνται από τον κατασκευαστικό κλάδο, είτε αυτόνομα είτε ως βασικό συστατικό των περισσοτέρων δομικών υλικών όπως έτοιμο σκυρόδεμα, άσφαλτο-σκυροδεματα, κονιάματα κ.λ., για την κατασκευή σχολείων, νοσοκομείων, σπιτιών και έργων υποδομής  (αυτοκινητοδρόμων, αεροδρομίων, γεφυριών κ.λ.) συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη.

Διαθέσιμα Είδη:

  • Άμμος
  • Χαλίκι
  • Γαρμπίλι
  • Άμμος Ποταμίσιος
  • Κροκάλα
  • Ασβέστης
  • Μαρμαρόσκονη
Ασβέστης glavas aluminium pvc systemsΓαρμπίλι glavas aluminium pvc systemsΨηφίδα-Χαλίκι glavas aluminium pvc systemsΆμμος Ποταμίσιος glavas aluminium pvc systems

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands
brands